Reklama a propagace

REKLAMA A PROPAGACE

NAŠE STUDIE

PLÁN.

Vytvoříme plán, který jednoznačně definuje průběh činnosti po dobu tvorby a dodání.

TVORBA.

Nejnáročnější část procesu, kdy probíhá samotná výroba dané zakázky.

DODÁNÍ.

Dodáme ke schválení koncept naši finální práce. Poté už jen sledujete jeho úspěch.