Grafická tvorba

GRAFIKA A TISK

TVORBA LOGA

Logo je unikátní vizitka, která jedinečně vystihuje a spojuje vás se zákazníky.

EVENT IDENTITY

Vytvoříme image celé vaší události, kterou si lidé zapamatují. Plakáty, bannery či internetová grafika akce.

ORIGINÁLNÍ PLAKÁT

Umíme vytvořit poutavé plakáty, které zaručeně osloví vaší cílovou skupinu.

TISKOVINY

Poutavá reklamní tiskovina je skvělý způsob propagace. Ať to je už vizitka či leták.

VELKOPLOŠNÁ GRAFIKA

Reklamní plachty, bannery či billboardy dokáží upoutat velké množství lidí.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Originální vzhled vaší stránky na sociálních sítích zaručuje úspěch a nové sledující.

NAŠE STUDIE

PLÁN.

Vytvoříme plán, který jednoznačně definuje průběh činnosti po dobu tvorby a dodání.

TVORBA.

Nejnáročnější část procesu, kdy probíhá samotná výroba dané zakázky.

DODÁNÍ.

Dodáme ke schválení koncept naši finální práce. Poté už jen sledujete jeho úspěch.